al contingut a la navegació Informació de contacte

Sahara 2004

Campannya del Sàhara: conviure amb els infants del desert
L’acció solidària

Per informar sobre la caravana, un representant del SOM va anar als centres d’ensenyament primari i secundari a explicar directament als nens i joves en què consistia la recollida i al mateix temps per sensibilitzar-los sobre la situació del poble sahrauí. A causa de la bona rebuda que va tenir la iniciativa, s’ha anat fent cada any. L’any següent, el 2004, i després de fer la campanya divulgativa sobre els camps de refugiats als diaris comarcals, es va oferir la possibilitat que famílies de la comarca acollissin infants sahrauís a l’estiu.

Els fruits

Des de llavors cada any, prenen la iniciativa les famílies acollidores, i entre sis i vuit infants han estat acollits a la comarca cada estiu. Al mateix temps, cada any s’ha demanat ajudes als ajuntaments i al Consell Comarcal perquè cobreixin el cost del viatge.

La valoració sobre la campanya ha estat molt positiva sobretot en els següents aspectes:

- L’enriquiment mutu que ha significat tant per als infants acollits com per als infants de les famílies acollidores.

- S’ha potenciat que els infants de famílies acolllidores expliquessin la seva experiència als seus companys d’escola i se’ls ha donat un paper actiu en la recollida de materials.

- S’ha sensibilitzat la població civil i els polítics de la comarca sobre la realitat d’un poble exiliat i espoliat de la seva terra.

- En l’actualitat, els infants i joves de la comarca coneixen molt millor la realitat dels infants sahrauís, ja sigui perquè han compartit amb ells hores de joc (s’ha potenciat que participin de les mateixes activitats d’estiu que els infants autòctons) o perquè saben a través de companys d’escola què vol dir acollir un infant refugiat.

- Les famílies acollidores han tingut la possibilitat de visitar els camps de refugiats i han palpat de primera mà la realitat en la qual viu el poble sahrauí.