al contingut a la navegació Informació de contacte

Suport al Malalt

 • Club Social: El Club Social el que pretén és fomentar les relacions personals dels afectats d’un trastorn mental sever, entre ells i en la comunitat, a través del lleure, i així contribuir a que prenguin una millor percepció de la vida, perquè la seva integració comunitària sigui la correcta. I alhora tractar els interessos individuals de cada usuari, per tal de treballar les necessitats específiques de cadascú. Tot a través de tallers relacionats amb informàtica, premsa, cuina, manualitats, etc. Sortides i excursions. A més, de trobades amb els diferents Clubs Socials de la resta de Catalunya.
 • Activitats formatives: cursos de formació en col·laboració amb serveis públics o privats.
 • Activitats ocupacionals: tallers ocupacionals, per tornar a adquirir l’hàbit del treball o ocupar les hores buides en activitats productives.
 • Reinserció laboral: assessorament i suport per tal que el malalt que ho sol·liciti es marqui un pla individual d’inserció laboral, per tal d’aconseguir una integració laboral efectiva.
 • Atenció psicosocial: es centra en facilitar els recursos necessaris per proporcionar la màxima recuperació de l’individu afectat per problemes greus de salut mental i per proporcionar-li les atencions que pugui necessitar per poder dur a terme una existència digna. Implica per tant, un conjunt de procediments específics com una red de recursos orientats a proporcionar un major benestar i qualitat de vida a les persones que pateixen malalties mentals greus i les seves famílies.

  Les estratègies utilitzades seran:
   
 • Entrenament de les competències de l’usuari i la família necessàries per desenvolupar-se en els seu ambient.
 • La intervenció social per oferir el suport necessari per enfortir el nivell de funcionament de l’individu al seu entorn.
 • Suport i assessorament: en moments puntuals l’Associació actuarà com a mediadora en la recerca de solucions enfront a problemes sanitaris, socials, jurídics... A més, d’un servei continuat d’orientació i assessorament en temes sanitaris, socials o legals quan la família ho requereixi.