al contingut a la navegació Informació de contacte

Suport a les Famílies

 • Tallers psicoeducatius: El taller pretén proporcionar informació general als familiars per tal de millorar la comprensió i la tolerància de la malaltia i atendre eficaçment a les persones amb trastorn mental. També pretén millorar la comunicació en el nucli familiar, aprendre estratègies adequades per canalitzar les emocions i incrementar les competències per resoldre els problemes que puguin esdevenir en la convivència diària amb el malalt.
 • Xerrades en "escola de famílies”: Són conferències impartides per professionals i educació sobre els trastorns mentals dirigides als familiars i entorn dels malalts mentals.
 • Grups d’ajuda mútua: són petites reunions que s’ajunten de forma voluntària per ajudar-se mútuament. Estan formats per persones que conviuen directament amb un malalt, i que s’han associat lliurement, sense la supervisió d’un professional. Solen proporcionar ajuda material o emocional i promouen uns valors a través dels quals els seus membres poden reforçar la pròpia identitat.
 • Atenció domiciliaria: Es tracta d’un conjunt de serveis que es realitzen a la llar dels usuaris amb la finalitat de proporcionar suport personal, atenció i ajuda a persones i/o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars especials, evitant o retardant internaments no desitjats.

 

Els aspectes més concrets que es vol oferir amb aquest servei són:

 • Ajuda a la pròpia llar a persones i famílies amb manca d’autonomia, tant pel que fa a la realització de les tasques relacionades amb l’atenció personal, com en les d’ordre i organització.
 • Suport a la persona o família davant de situacions de sobrecàrrega física o psicològica, provocada per una situació de crisi o una problemàtica social i familiar.
 • Facilitat d’accés a recursos o serveis de la comunitat.
 • Respir familiar: és un recurs ofert per la Federació de Catalunya de Familiars de Malalts Mentals, el qual consisteix en donar suport a les famílies que conviuen amb persones que pateixen un trastorn mental sever. El seu objectiu és el d’alleugir temporalment la sobrecàrrega emocional que aquestes puguin patir, a través de sortides de cap de setmana o vacances d’estiu, i respir puntual a domicili.
 • Suport i assessorament: en moments puntuals l’Associació actuarà com a mediadora en la recerca de solucions enfront a problemes sanitaris, socials, jurídics... A més, d’un servei continuat d’orientació i assessorament en temes sanitaris, socials o legals quan la família ho requereixi.
 • Atenció psicosocial: es centra en facilitar els recursos necessaris per proporcionar la màxima recuperació de la família afectada per problemes greus de l’entorn i per proporcionar-li les atencions que pugui necessitar per poder dur a terme una existència digna. Implica per tant, un conjunt de procediments específics com una red de recursos orientats a proporcionar un major benestar i qualitat de vida a les persones que conviuen amb malalts mentals greus.

 

Les estratègies utilitzades seran:

 • Entrenament de les competències de la família necessàries per desenvolupar-se en els seu ambient.
 • La intervenció social per oferir el suport necessari per enfortir el nivell de funcionament de la família al seu entorn.
 • Activitats d’oci: Activitats de trobada entre familiars en l’àmbit de l’oci i el temps lliure.
 • Activitats formatives: conferències sobre temes específics de la malaltia mental, però també en temes que puguin ser d’interès per les famílies, com alimentació, consum de tòxics, etc.)