al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Solsona

Codi
252075
Comarca
Solsonès
Població
9.213
Superfície
17,7
Densitat
520,5
Altitud
664

Superfície (km²)

Municipi
17,7
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
520,5
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
4.566
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
4.647
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
9.213
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.381
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.026
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.492
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
314
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
9.213
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
705
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.078
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
675
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
4.566
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
676
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.948
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
817
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
206
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
4.647
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.669
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
699
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.845
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
9.213
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.775
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.438
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
9.213
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.814
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
752
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
4.566
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.961
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
686
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
4.647
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
365
Comarca
457
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
292
Comarca
391
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
657
Comarca
848
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
9.131
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
262
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
9.393
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
102,9
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.595
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
93,1
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
41
Comarca
58
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
32
Comarca
47
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
73
Comarca
105
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
34
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
84
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
1.074
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
1.002
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
738
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
630
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
249
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
1.074
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
153
Comarca
_
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
663
Comarca
_
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.191
Comarca
_
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
555
Comarca
_
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
57
Comarca
_
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-26
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-4
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-30
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
231
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
164
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
204
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
231
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-0,33
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
4,02
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
3,81
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
8.433
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.425
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.628
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.910
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
528
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
8.962
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
49
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
87
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,8
Comarca
_
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,7
Comarca
_
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,9
Comarca
_
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
30,6
Comarca
_
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
6.470
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,1
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
6.458
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
54
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
6.443
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,2
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
6.461
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,8
Comarca
_
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
4.091
Comarca
_
Catalunya
3.333.477

Població desocupada

Municipi
373
Comarca
_
Catalunya
365.357

Població activa

Municipi
4.464
Comarca
_
Catalunya
3.698.834

Població inactiva

Municipi
3.227
Comarca
_
Catalunya
2.855.090

Població de 16 anys i més

Municipi
7.691
Comarca
_
Catalunya
6.553.924

Homes

Municipi
2.290
Comarca
3.845
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
1.960
Comarca
3.175
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.250
Comarca
7.020
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.495
Comarca
7.460
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
195
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
610
Comarca
1.070
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
395
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.025
Comarca
2.895
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.930
Comarca
4.555
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
490
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
115
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
140
Comarca
225
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
585
Comarca
895
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
870
Comarca
1.730
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
975
Comarca
1.605
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
940
Comarca
1.410
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.015
Comarca
1.540
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.930
Comarca
4.555
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
381
Comarca
656
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.268
Comarca
3.894
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.086,07
Comarca
1.044,64
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
958
Comarca
1.679
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
1.039
Comarca
1.724
Catalunya
800.323

Total

Municipi
1.997
Comarca
3.403
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
23,7
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
57,3
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
30,2
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
254,2
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
21,3
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
386,8
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
166,5
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
220,2
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
386,8
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
1.453
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
5.146
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
71,8
Comarca
_
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.376
Comarca
_
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
927
Comarca
_
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
387
Comarca
_
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
25,1
Comarca
_
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
147
Comarca
_
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
489
Comarca
_
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.458
Comarca
_
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
882
Comarca
_
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
687
Comarca
_
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
3.693
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,2
Comarca
_
Catalunya
100

PIB (milions €)

Municipi
212,7
Comarca
_
Catalunya
244.839,4

PIB per habitant (milers €)

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
31,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
72,8
Comarca
_
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
2,8
Comarca
_
Catalunya
2.040,2

VAB indústria

Municipi
44,8
Comarca
_
Catalunya
45.408,1

VAB construcció

Municipi
16,2
Comarca
_
Catalunya
10.566,4

VAB serveis

Municipi
131,7
Comarca
_
Catalunya
167.089,9

VAB

Municipi
195,5
Comarca
_
Catalunya
225.104,6

RFDB (milers €)

Municipi
146.262
Comarca
_
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
15.915
Comarca
_
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
86,7
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
6.769
Comarca
13.713
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.270
Comarca
35.535
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
373
Comarca
288
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.146
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.295
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
412
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
434
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
356
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
412
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
60
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
329
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
12.152
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
12
Comarca
16
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
242
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
5.016
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
775
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
1.532
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
365
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
7.688
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,33
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
51,1
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
4.689,01
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74