al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General 2023

Documents de l'Assemblea General 2023

Convocatòria Assemblea General 2023

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2023, es convoca de tal manera que els socis puguin escollir votar de forma telemàtica fins el dia 18 d'abril o presencial el mateix dia 18.

Memòria de Gestió 2022

Memòria de gestió del curs 2022. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Pendent d'aprovació en la propera assemblea general.

Estat de Comptes 2022

Document de l'estat de comptes de l'exercici 2022. Pendent d'aprovació en la pròxima assemblea general.

Pressupost 2023

Pressupost per a l'exercici 2023. Pendent d'aprovació en la pròxima assemblea general.

Activitats Previstes 2023

Memòria de les activitats previstes per l'any 2023. Pendent d'aprovació en la propera assemblea general.