al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General 2022

Documents de l'Assemblea General 2022

Convocatòria Assemblea General 2022

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2022, es convoca de tal manera que els socis puguin escollir votar de forma telemàtica fins el dia 26 de maig o presencial el mateix dia 26.

Memòria de Gestió 2021

Memòria de gestió del curs 2021. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Estat de Comptes 2021

Document de l'estat de comptes de l'exercici 2021. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Pressupost 2022

Pressupost per a l'exercici 2022. Aprovat en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.

Acta Assemblea General 2022

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el maig del 2022 i presencialment el 26 de maig de 2022. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica i presencial l'abril del 2023.