al contingut a la navegació Informació de contacte

Assemblea General 2021

Dcouments de l'Assemblea General 2021

Convocatòria Assemblea General 2021 - Telemàtica

Convocatòria a l'Assemblea General de Socis de l'Associació FÈNIX 2021. Degut a les circumstàncies del Covid-19, es convoca de forma telemàtica.

Memòria de Gestió 2020

Memòria de gestió del curs 2020. Conté la memòria d'activitats, el resum dels serveis i el resum de la comunicació. Aprovada en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Compte de Pèrdues i Guanys 2020

Document del Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2020. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Pressupost 2021

Pressupost per a l'any 2021. Aprovat en l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica el maig del 2021.

Acta Assemblea General 2021 - Telemàtica

Acta de l'Assemblea General de Socis celebrada de forma telemàtica el maig del 2021. Aprovada en l'Assemblea General celebrada telemàticament i presencialment el 26 de maig de 2022.