al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultats de l'Assemblea General 2020 - Telemàtica

Aquests son els resultats de l'Assemblea General 2020 celebrada de forma telemàtica fins el dia 15 de juny del 2020

Resum

 • Total Socis a juny de 2020: 161
 • Vots emesos per formulari web: 20
 • Vots emesos per correu electrònic: 1
 • Total vots emesos: 21

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior

 • Vots emesos: 21
 • Vots a favor: 21
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General de Socis celebrada el 26 de març de 2019 al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona

document.png Acta de l'Assemblea General celebrada el dia 26 de març del 2019

2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2019 i activitats realitzades

 • Vots emesos: 21
 • Vots a favor: 21
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat l’estat de comptes 2019 i les activitats realitzades

document.png Memòria de gestió de l'exercici 2019
document.png Balanç de Situació de l'exercici 2019
document.png Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici 2019

3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l'any 2020

 • Vots emesos: 21
 • Vots a favor: 21
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat els pressupostos per l'any 2020

document.png Pressupost per a l'exercici 2020

4. Precs i preguntes

Marc Barbens, felicita per la salut patrimonial de l’entitat i per la pulcritud i la transparència en la gestió.

Mostres d'agraïment per part de Conxita Flores, Salvador Riart i Ramon Macià.

Assumpta Blanch, creu que s'hauria de buscar alguna sortida a tants diners. Per exemple Althaia. També desitja molta sort a l'entitat.